Gappa radí >  SEO analýza

My chápeme SEO analýzu jako komplex faktorů, jejichž zhodnocení je pro sestavení plánu optimalizace nezbytné. 

Zahrnuje hodnocení stávající konkurence na internetu, návrh vhodných klíčových slov pro optimalizaci + zhodnocení jejich náročnosti, stanovení cílů SEO a sestavení plánu optimalizace, uzpůsobený vašemu rozpočtu.