Gappa radí >  Konverzní poměr

Konverzní poměr neboli konverze určuje statistický poměr mezi návštěvníky stránek a zákazníky. Je možno rozlišovat několik typů konverzního poměru (z pohledu návštěv, kliků, dotazů, zhlédnutí apod.), záleží na účelu webové stránky a internetovém marketingu. 

Při špatném konverzním poměru můžete mít na webové stránce hodně návštěv, ale žádnou zakázku. Naopak při dobrém konverzním poměru může mít vaše stránka málo návštěv, ale hodně zakázek.

K dobrému konverznímu poměru přispívá SEO, internetový marketing a hlavně kvalitní nabídka služeb a zboží za ceny příznivé pro zákazníka.