Gappa radí >  Klíčová slova

Klíčové slovo krátce charakterizuje věc nebo službu, kterou hledáte na internetu, zadáváte ho do vyhledávačů. Klíčové slovo může být jedno či víceslovné, může to být i ustálená fráze. Pro každou službu nebo věc existují více či méně používaná klíčová slova. Pomocí SEO analýzy zhodnotíme a sestavíme vhodná klíčová slova pro váš obor.